Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

Jeśli zakupiony towar posiada wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem postępuj według regulaminu sklepu

internetowego www.yeda.pl.

VII. REKLAMACJE

1. YEDA Kupcy Bławatni prowadzi sprzedaż produktów fabrycznie nowych, wolnych od wad fizycznych i

prawnych.
2. W szczególnych przypadkach Sklep może oferować towary wadliwe – w takim przypadku informacja o
istniejącej wadzie (np. zabrudzenie) lub uszkodzeniu zawarta jest w opisie produktu. W sytuacji gdy Klient
zamówi towar z określoną wadą nie jest możliwe przyjęcie reklamacji na podstawie tej wady.
3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczącej zakupionego za pośrednictwem sklepu
internetowego towaru z tytułu rękojmi lub niezgodności towaru z umową.
4. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza
uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w szczególności wynikające z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
5. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient stwierdzi w nim wady lub niezgodność towaru z umową, jest uprawniony
do wymiany lub zwrotu towaru.
6. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się telefonicznie, listownie, mailowo
(reklamacje@yeda.pl ) lub osobiście z YEDA Kupcy Bławatni.
7. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest dokument zakupu (faktura VAT, paragon), który Klient
otrzymuje wraz z dostawą zamówienia.
8. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony lub niezgodny z umową zostanie wymieniony na inny,
pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sklep zwróci
Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary.

VIII. ZWROTY

1. W przypadku, gdy Klient zawierający za pośrednictwem sklepu internetowego umowę sprzedaży jest

konsumentem w rozumieniu przepisu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, może od zawartej umowy odstąpić bez
podania przyczyn, informując o tym fakcie YEDA Kupcy Bławatni pisemnie lub elektronicznie, w terminie 14 dni
od dnia doręczenia zakupionego towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia lub
wiadomości e-mail na adres YEDA Kupcy Bławatni przed upływem wskazanego terminu. Zwrot zakupionego
towaru powinien nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od daty odbioru zakupionego towaru.
2. YEDA Kupcy Bławatni zastrzega, że w przypadku sprzedaży detalicznej niektórych towarów z oferty Sklepu,
w tym np. tkanin, koronek lub taśm, które przygotowywane są indywidualnie na zamówienie klienta, w

szczególności w celu zaspokojenia jego indywidualnych potrzeb, np. poprzez ucięciu na określony wymiar lub
sprzedaż inaczej niż w belkach lub kuponach stanowią świadczenie zindywidualizowane, o którym mowa w art.
38 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). W przypadku realizacji
takich zamówień prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, a towar stanowiący świadczenie
zindywidualizowane nie podlega zwrotowi.
3. Zwracany przez Konsumenta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak
uszkodzeń w trakcie transportu. W miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie.
Towar należy zwrócić na adres siedziby YEDA Kupcy Bławatni.
4. Do zwracanego towaru musi być dołączony dowód zakupu oraz numer konta, na które Sklep internetowy ma
dokonać zwrotu należności za zwrócony towar. Znacznie przyspieszy to rozpatrzenie zwrotu.
5. Równowartość ceny zapłaconej przez Klienta za zwrócony towar oraz wysyłkę, zostanie przekazana przelewem bankowym
na podany przez Klienta rachunek bankowy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy Klient ponosi koszty zwrotu towaru (przesyłki).

 

 

Załaczniki

pdf_ico.png Pobierz: Formularz odstąpienia od umowy (pdf)

200px--docx_icon.png  Pobierz: Formularz odstąpienia od umowy (docx)

Wyślij nam swoje zapytanie

Załączniki