Informacje dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu jest YEDA Kupcy Bławatni Turlejski i Wychowałek Sp. j. z siedzibą we Wrocławiu (52-407), przy ul. Kwiatkowskiego 8A, NIP: 8940048722. Z administratorem można skontaktować się można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres siedziby spółki lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@yeda.pl.

Zakres i podstawa przetwarzania danych.

- w celu wykonania umowy sprzedaży towarów oferowanych w sklepie YEDA Kupcy Bławatni (w tym umowy o świadczenie usług przechowania „zapamiętania” Twoich danych na koncie klienta) - podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

- w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń - podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes YEDA Kupcy Bławatni (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zabezpieczeniu informacji w celu obsługi ewentualnych roszczeń;

- w celach analitycznych lub statystycznych - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes YEDA Kupcy Bławatni (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykorzystywaniu analizy zachowania klientów i danych sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i statystyki;

- w celu kierowania do Ciebie przez YEDA Kupcy Bławatni treści marketingowych - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes YEDA Kupcy Bławatni (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dostarczaniu zamówionej komunikacji marketingowej, w tym w formie newsletterów, tj. wiadomości e-mail, zawierających informacje o aktualnych ofertach, promocjach czy konkursach. Przetwarzanie Twoich danych w tym celu odbywa się tylko jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych (newslettera) drogą elektroniczną lub jeśli wyraziłeś zgodę na profilowanie dotyczących Cię danych osobowych ze skutkiem prawnym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

YEDA Kupcy Bławatni nie będzie podejmowała wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji – chyba że wyrazisz na to zgodę.

Dobrowolność przekazania danych osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym. Jest jednak niezbędne aby przechowywać („zapamiętać”) Twoje dane w serwisie, a także przesyłać Ci informacje handlowe lub właściwie dopasować do Twoich preferencji oferty handlowe o wartości dodanej (np. spersonalizowane rabaty).

Okres przetwarzania danych osobowych.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy (do usunięcia Twojego konta w serwisie, wycofania zgody na przechowywanie Twoich danych, otrzymywania newslettera lub profilowanie ze skutkiem prawnym), a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa (w szczególności ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych).

Prawo do sprzeciwu.

W przypadku gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora (np. w celach marketingowych, w tym profilowania) nie będziemy ich dłużej przetwarzać dla wskazanych celów, jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść bezpłatnie sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych. Sprzeciw możesz wnieść pisząc na adres e-mail: biuro@yeda.pl.

Szczególne prawa związane z ochroną danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo do żądania od Administratora dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia tych danych oraz złożenia skargi do organu nadzorczego.

Przekazywanie danych osobowych.

W toku przetwarzania Twoich danych możemy przekazywać je następującym kategoriom odbiorców: operatorom pocztowym i świadczącym obsługi kurierskie, operatorom systemu informatycznego, podmiotom świadczącym usługi z zakresu marketingu i reklamy. Nie zamierzamy jednak przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Informacje dotyczące profilowania.

Jeżeli wyrazisz na to zgodę Twoje dane osobowe (adres e-mail, telefon, dane zapisywane w plikach cookies, liczba i rodzaj składanych zamówień) będą również przetwarzane w celach marketingowych (w tym profilowania) tj. określenia Twoich preferencji zakupowych, przedstawienia Ci zindywidualizowanej oferty handlowej, a także oferowania Ci usług o wartości dodanej (np. bonów rabatowych). W celu przedstawienia Ci jak najbardziej dopasowanej oferty analizujemy Twoje preferencje zakupowe oraz aktywność na naszej stronie. Działalność ta jest związana z podejmowaniem wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Pozostałe informacje dotyczące ochrony danych osobowych.

W każdym czasie masz prawo do uzyskania interwencji ze strony Administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i zakwestionowania podjętej wobec Ciebie decyzji pisząc do nas na maila: biuro@yeda.pl. W każdym czasie możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.